Baerekraft

Bærekraft

Vi bryr oss om å ta vare på den eneste kloden vi har.

Å skape verdens grønneste fakturamaskin er ikke gjort på en dag. Arbeidet med bærekraft er en kontinuerlig prosess og er noe som vi jobber mot hver dag. Fordi vi skal bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

For å jobbe helhetlig og strukturert med bærekraft har vi valgt å jobbe etter FNS bærekraftmål som angir hva verden må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn. Vi støtter alle de 17 bærekraftmålene, men vi legger særlig vekt på fire av dem.


7. Ren energi til alle

Våre kunder har stort sett ett mål - å forsyne verden med ren energi. Det gjør oss til en del av en verdikjede som utvikler verden i riktig retning. For at kundene våre skal nå sine mål, må de ha den rette verktøykassen som gjør det lett å utvikle nye og bedre måter å gjøre ting på - og teste det i markedet med en gang.


9. Innovasjon og infrastruktur

Vi jobber med utvikling av vårt eget produkt som i sin kjerne er automasjon og digitalisering. Dette vil i seg selv sørge for bedre og mer effektiv ressursbruk i industriene vi opererer i.


4. God utdanning

Etter oljen skal vi leve av kunnskap. Metzum bidrar til omstillingen av Norge til et kunnskapssamfunn ved at vi utvikler og utdanner våre ansatte gjennom hele arbeidslivet. Hos oss er ikke den kunnskapen vi har i dag god nok.


13. Stoppe klimaendringene

Vi har en engasjert gjeng med ansatte som står samlet for å jobbe aktivt for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følge av virksomheten. Det betyr mindre reising, god avfallshåndtering, god kontroll på energibruk og mange andre små bekker som sammen utgjør en forskjell.