Metzum - En marknad i förändring

I have a dream.
Om fakturan.

Fakturor the Metzum Way.

Välkommen till Metzum.

Vi utvecklar, levererar och driver en molnbaserad mjukvara, som effektivt och med hög grad av automatisering avräcker och fakturerar stora transaktionsvolymer.

Vi är företaget bakom faktureringsmaskinen Moment.

Vad vi gör, väldigt snabbt.

Världen går vidare. Även faktureringens värld. Lyckligtvis. Farväl hårdhänt. Hej teck.

Naturligtvis ska våra kunder också vara innovativa, effektivisera den dagliga verksamheten och utöka sin marknad på ett hållbart sätt. Då måste de faktiskt ha en faktureringslösning för morgondagens behov redan idag. Så att fokus kan ligga på och accelerera kärnverksamheten.

För att ge våra kunder fart på marknaden har vi just utvecklat Moment. Moment består av ett antal moduler som stödjer alla processer i MAFI:s värdekedja: mätning, avräkning, fakturering och inkasso. Detta är kärnan i vår faktureringsmaskin. Allt blir bättre och enklare med Moment. Från kundvård och betalningslösningar till hantering av stora datamängder och avveckling till slutanvändaren. .

Med världens kanske mest effektiva faktureringsmaskin förändrar vi energibranschen.

Digitala muskler

Fakturering till tusentals människor, med massor av innehåll och en myriad av olika komponenter är inte för alla.

Det kräver digitala muskler utöver det vanliga. Det fixar världens kanske grövsta faktureringsmaskin Moment.

Säg adjö till tunga system. Byt till en Naturalborn faktureringsmaskin.

Lär känna bättre människorna som skapar världens kanske mest innovativa faktureringsmaskin.

Vi tenker og handler bærekraft i alt vi gjør. Fordi vi bryr oss om å ta var på den ene kloden vi har.

  • Stjärntorget 2, 169 79 Solna
    Postadress: Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna
  • Tlf.: +46 70 449 54 56
  • Org. nr.: 918 908 080

© Metzum