Om oss

Vår historie


Metzum er et teknologiselskap med utspring fra Vestlandet. Selskapet ble etablert i januar 2020 og har allerede rukket å bli over 20 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen, og avdelingskontor i Dale og Stockholm.

Teamet, med Johnny Haugsbakk som leder, er nøye sammensatt og består av utviklere, fagkonsulenter, selgere, økonomer og forretningsutviklere. Teamet er allsidig og kompetent, med dyp teknisk kompetanse og fokus på gode brukeropplevelser. Mange av oss har marked- og domenekompetanse om kraft- og energibransjen.

Hvordan Metzum ble en realitet, er til tross for sin unge alder, en lengre historie. Kortversjonen er som følger; Fjordkraft hadde brukt flere år på å utvikle en moderne plattform for effektiv å kunne avregne og fakturere store kundevolum. Investeringsselskapet Rieber & Søn, sammen med Johnny Haugsbakk, så et kommende paradigmeskifte i kraft- og energibransjen og ønsket å skape en ny teknologileverandør til markedet. Litt tilfeldig møttes de to aktørene og erfarte at deres utgangspunkt skulle være grobunn for et partnerskap.

Rieber & Søn og Haugsbakk sin erfaring med å bygge teknologiselskaper, sammen med Fjordkraft og deler av deres digitale plattform, resulterte dermed i teknologisatsningen Metzum. En uavhengig teknologileverandør av det modulære systemet Moment.

Moment er en programvare som effektivt og med stor grad av automatikk, avregner og fakturerer store transaksjonsvolum for aktører i kraft- og energibransjen i hele Norden.

Her kan du lese mer om Moment.


  • Kalfarveien 74b, 5022 Bergen
  • Tlf.: +47 915 95 210
  • Org. nr.: 918 908 080