Moment for nett

Nettmarkedet - et marked i endring

Stadige regulatoriske endringer og økt behov for effektivisering preger hverdagen for nettselskapene. Regulatoriske endringer må raskt på plass, og driftskostnadene skal være så lave som mulig. Vi opplever det som stadig viktigere for nettselskapene å

 • Være innovative
 • Effektivisere daglig drift
 • Enkelt utvide produktspekteret
 • Til enhver tid håndtere regulatoriske endringer


Vær en innovatør

Vårt mål er at du som kunde skal ha verktøy for å møte morgendagens behov. Vi vil at den tekniske infrastrukturen gir deg muligheter, snarere enn å være et hinder. Som kunde skal du bruke tid på det du er best på – nemlig å sikre stabil strømforsyning, og samtidig legge til rette for gode og fremtidsrettede løsninger for lavest mulig nettleie.


Vi har løsningen

Vi har utviklet Moment. Skytjenesten består av en rekke moduler som understøtter markedsprosessene til et nettselskap. Moment håndterer alle prosesser fra meldingsutveksling mot Elhub, til fakturering og innfordring av sluttkunde.


Modulene tilbyr funksjonalitet for:

 • Kundebehandling og kundedialog
 • Opprette og vedlikeholde nettleieprodukter
 • Gjennomfakturering
 • Leveranseplikt
 • Kontrakter
 • Porteføljestyring
 • Prisadministrasjon
 • Avregning
 • Kundereskontro
 • Betalingsløsninger, herunder avbetaling
 • Meldinger og prosesser mot Elhub
 • Automatikk basert på forretningsprosesser


Moment er designet for å:

 • Håndtere store datamengder som går gjennom systemet på daglig basis
 • Håndtere komplekse avregninger på timenivå
 • Automatisering - alt som kan automatiseres, skal automatiseres
 • Være fleksibelt - du som kunde får byggeklosser for å bygge alt fra enkle til komplekse produkter. Veien fra en endring hos nettkunders produksjon og forbruk som leder til et nytt produkt, skal være kort.
 • Massebehandle data

Prosesser som kan automatiseres, skal automatiseres

MOMENT - teknisk prat

Mikrotjenester og modulær tankegang

Mikrotjenestene representerer ulike funksjonelle deler av prosessen, og disse modulene kommuniserer og samhandler gjennom en rekke API. Kundene våre kan plukke ønsket funksjonalitet og oppleve en skreddersydd brukeropplevelse, samtidig som tjenesten er bygget på en universell lest. Den modulære arkitekturen gjør oss i stand til å innovere og publisere ny funksjonalitet - raskt og effektivt.

Sky

Moment flyr i skyen. Vi har tilgjengeliggjort ønsket funksjonalitet, og videreutvikler, drifter og håndterer alle aspekter av tjenesten. Våre kunder skal slippe å tenke på tekniske utfordringer ved lokale installasjoner.

API

Vi benytter interne API for utveksling av data mellom moduler. Tilsvarende gjør vi tilgjengelig de eksterne API for samhandling mot andre tredjepartssystemer. Moment er strukturert på en måte som muliggjør effektive integrasjoner ved bruk av eksterne API mot tredjepartssystemer.

Sikkerhet

Vi har sikkerhet som et gjennomgående og absolutt krav gjennom hele vår løsning. Brukergrensesnittet er dynamisk og tilgangsstyrt.

Brukeropplevelse

Vi jobber for å lage de beste brukerflatene. Vi er opptatt av at brukeren som jobber daglig i våre verktøy, skal ha en arbeidsflate som fungerer optimalt. Vi utvikler våre flater sammen med sluttbrukerne for å sikre den optimale brukeropplevelsen.

En sparringspartner

Metzum har et kompetent team som hele tiden jobber for å tilby de beste løsningene for deg og dine kolleger. Vi sitter på domenekunnskap og teknisk kompetanse, slik at vi sammen kan lage de løsningene som gjør at akkurat du får det konkurransefortrinnet du trenger for å lykkes.

Avregning fra flere kilder – samme faktura

Moment er laget for skalering. Dette gjelder også for å kunne kombinere strøm med andre produkter i andre domener. Vi tilbyr å kunne avregne og produsere faktura for bredbånd, mobil, og fjernvarme for å nevne noen. Kunden vil da motta en felles faktura for alle de produktene og produktdomenene som bundles sammen.