Programvaren som frigjør viktig tid for de som selger energi

Programvaren som frigjør viktig tid for de som selger energi

29.06.2022

Automatiserer kompliserte og tidkrevende prosesser slik at mennesker kan jobbe med mennesker.

Teknologiselskapet Metzum ble etablert da Rieber & Søn, Fjordkraft og en håndfull gründere skilte ut deler av en teknologiplattform som Fjordkraft hadde utviklet.

Formålet med det nye selskapet var å generalisere og kommersialisere teknologien til en tjeneste spesialisert for å avregne og fakturere store kundevolum. På kun to år er dette blitt en suksesshistorie, og selskapet står på trappene til internasjonal ekspansjon.

- Vår programvare, Moment, automatiserer hvordan kraft og energibransjen kan avregne og fakturere sine kunder. Det frigjør mye tid som kan brukes til mer fornuftige formål, sier en av gründerne i Metzum, Johnny Haugsbakk.


Fra venstre: Sven Naustdal og Johnny Haugsbakk


Fordi prosesser forenkles og unødvendige feilkilder fjernes, blir Metzums budskap særlig interessant for de i energibransjen som jobber med digital endring.

Haugsbakk er svært entusiastisk for det ferske selskapet, og innrømmer at Metzum er noe av det mest spennende han har vært med på, både kommersielt og for å løse et større formål.

- Vi er med på å skape nye muligheter i en bransje som er viktig i samfunnets grønne skifte, sier han.


Skal ansette de skarpeste hodene

Løsningene har blitt så populære at selskapet har vokst til nesten 30 hoder på to år.

- De to siste årene har 28 energiselskaper tatt i bruk Moment. Det er stor interesse for Moment, og derfor viktig for oss å få tak i de flinkeste hodene i vår bransje. Vi behøver de som er kommersielt sterke, og de som ønsker å jobbe med den mest innovative teknologien, sier Haugsbakk.

- Vi er særlig ute etter .Net-utviklere, UX-designere, front-end utviklere og de som er gode på skyinfrastruktur. Hos oss kan de skape noe nytt fra bunn på den mest innovative teknologien. De kan jobbe med å skape smarte løsninger for en bransje som er sentral i samfunnets grønne skifte, sier Sven Naustdal, som er leder for salg i Metzum.


Store markedsendringer gir veldig spennende muligheter

Metzums forretningsmodell er en konsekvens av de store endringene i energimarkedet siste fem år. Ved å full-digitalisere verdikjeden i strøm-markedet, først ved AMS-målere og deretter Elhub som beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon, ble monopolene brutt opp. Nå kan tilnærmet alle bedrifter og forbrukere produsere og selge strøm.

- Kampen om kundene handler nå om å ha de mest nyskapende og attraktive forretningsmodellene, sier Haugsbakk.

- Det skjer en stor konsolidering. Effektivisering og automatisering er megatrendene. Det er her vi skal hjelpe energibransjen med å drive smartere og mer kunderettet, sier Naustdal.

Rask digital utvikling, og et veiskille med tidligere praksis gjør at kundene kan halvere kostnadene, og løse arbeidsoppgaver på helt nye måter.

- Bransjen har en erfaring med at de kjøpte seg en programvare som var utviklet for et gitt formål, men som ikke tilpasset seg nye behov og det utforutsette. I dag kan de velge løsninger som Moment. De betaler etter forbruk og får funksjonalitet tilpasset ulike forretningsbehov, sier Haugsbakk.


Har fjernet mange manuelle prosesser

Selskapet er nærmest født i Microsoft Azure og er tilgjengelig fra markedsplassen i skyplattformen. Moment løser konkrete utfordringer knyttet til de finansielle delene av kundeprosessen for både kraftselskapet og netteier.

- Moment automatiserer avregning og fakturering. Måledata hentes direkte fra Elhub og kobles automatisk mot hver kundes avtale om kjøp av strøm. Dermed automatiseres hele prosessen frem til fakturaunderlag forlater Moment i retning sluttkunde, sier Haugsbakk.

Dermed kan nett- og kraftselskapene fokusere på å forbedre tjenestene for å heve kundetilfredsheten og for å vinne nye kunder.

- Før ble det gjort store prosesser med avregning av data på slutten av måneden. Nå kjører vi prosessene time for time og avregner forbruket fortløpende. Vi har fjernet alle de manuelle prosessene, slik at kundene kun behøver å jobbe med eventuelle avvik, supplerer Naustdal.


Løftet av en Norges største databaser til skyen

Metzum er svært optimistiske med tanke på tilgangen til nye kunder.

- Vi har kommet til markedet på helt riktig tidspunkt. Vi har tatt en av de største databasene i Norge opp i skyen med sanntidsdata og har forenklet driften til flere titalls energiselskaper, sier Haugsbakk, og sikter til samarbeidet med Fjordkraft.

Fordi Moment enkelt integreres mot ERP, CRM, kunders egne APPer og andre omkringliggende systemer strekker fordelene seg enda lenger enn kun til forenklingen av transaksjonene. Det gjør at Metzums kunder fort blir best i klassen på drift og administrasjon.

- Alt som kan automatiseres, skal automatiseres. Vi hører fra flere kunder at de blir mange ganger så effektive, og kan heller bruke tiden sin på salg og markedsføring, sier Naustdal.

Dette er særlig verdifullt for selskapene som baserer sin fremtid på en plattformbasert forretningsmodell.


Skal vokse globalt

Strategien til Metzum er å skalere i Norden, Europa og globalt. Gjennom Microsoft sin kommersielle markedsplass møter Metzum eksisterende skykunder av Microsoft som kan velge å handle løsningen direkte gjennom plattformen. Samarbeidet sørger for at Metzum kan bygge sine produkter på en smart plattform i skyen og ikke minst dra nytte av et av de fremste miljøene knyttet til sikkerhet.

- Sikkerhet er særlig viktig for trygg utveksling av data, og for å være bedre beskyttet mot cybertrusler. Hjelpen og støtten vi har fått fra Microsoft har vært avgjørende både kommersielt og teknologisk, sier Naustdal.

- Microsoft er et partnerdrevet plattformselskap som lykkes sammen med andre. I tillegg til å tilby kunder en skybasert infrastruktur og innovasjonsplattformen, så leverer vi verdi til sluttkunder ved at spesifikke bransjeløsninger kjører i Azure, som Metzum sin Moment løsning. Vi jobber begge for at plattformen og infrastrukturen skal være best mulig for sluttkundene, sier Elias Standal som er Senior Partner Development Manager i Microsoft.

- Jeg har solgt produkter og tjenester i energibransjen i over 20 år og har aldri vært borti et mer attraktivt produkt å selge. Nå som andre land innfører tilsvarende løsninger som Norges Elhub, får vi en meget interessant grobunn for internasjonal vekst. Alt ligger til rette, avslutter Naustdal.