Metzum gir Fjordkraft Moment

Metzum gir Fjordkraft Moment

04.11.2020

Vi er stolt over å konstatere at Moment skalerer som forventet og at produktet evner å håndtere store volum. Produktet avregner og fakturerer nå strømmen, bredbåndet og fjernvarmen til om lag 1,2 millioner mennesker.

Den 1. november 2020 var nok ikke spesielt begivenhetsrik for folk flest. Dagen markerte sannsynligvis nok en rolig søndag, preget av samvær med de aller nærmeste i dette høyst unormale Covid-19 året. For Metzum derimot var dagen en merkedag. En lengre prosjektfase kulminerte i det som må kunne anses som den hittil største milepæl i Metzum sin korte historie. Nemlig konvertering og driftsettelse av Moment for Fjordkraft.

Magnhild Uglem, prosjektleder hos Fjordkraft, sier følgende om prosjektgjennomføringen;
«For å komme Fjordkraft sine høye ambisjoner for videre vekst og påfølgende behov for skalering i møte, har skiftet av avregningsmotor og tilhørende systemer vært en kritisk faktor. Gjennomføringen av prosjektet har derfor i mange år vært en viktig strategisk satsning for Fjordkraft. Det er en stor milepæl som er nådd når Fjordkraft og Metzum i fellesskap nå har overført majoriteten av Fjordkrafts kunder inn i Moment, Metzum sin løsning for avregning og fakturering. Prosjektet har blitt en suksess gjennom tett samarbeid, hardt og målrettet arbeid og ikke minst høy teknisk kompetanse fra leverandøren. Det har vært både lærerikt og underholdende å jobbe så tett med et miljø som bobler over av kreativitet, arbeidsomhet og evne til å finne gode løsninger for oss som kunde. Fjordkraft er utrolig fornøyd med innsatsen og samarbeidet, og ser fram til flere store milepæler med Metzum på laget.»


  • Kalfarveien 74b, 5022 Bergen
  • Tlf.: +47 915 95 210
  • Org. nr.: 918 908 080