Metzum - en ISO-sertifisert bedrift

Metzum - en ISO-sertifisert bedrift

13.05.2022

Vi er svært stolte over av at vi i Metzum kan smykke oss med tittelen som en ISO-sertifisert bedrift. Vi er sertifisert i standardene 9001 og 27001.Sertifikatet dokumenterer at vi er sertifisert av et uavhengig sertifiseringsorgan og målt mot en standard for beste praksis i bransjen og funnet å være i samsvar med denne. ISO-9001 standarden handler om kontinuerlig forbedring av kvalitet som sikrer trygghet for våre kunder, mens ISO/IEC 27001-standarden dokumenterer at vi har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.


Vår unge alder til tross, så beviser sertifikatene at vi har satt kvalitet og informasjonssikkerhet på agenda fra dag en. Med tidlig fokus på kvalitet og informasjonssikkerhet, så har sertifisering-prosessen for oss handlet om å sikre gode prosesser og et systematisk arbeid med kvalitet og informasjonssikkerhet. På veien har vi hatt fokus på en praktisk tilnærming til standarden, noe som har vært avgjørende for å implementere dette på en god måte.


Gjennomført sertifisering viser vi at vi har hatt besøk av en tredjepart som har gått oss i sømmene og sjekket om vi har nådd de ambisjonene vi har satt oss. Vi ser på revisjon som en ypperlig mulighet til å få en tredjeparts bekreftelse på at vi jobber på en måte som sikrer den beste kvalitet og at sikkerhet er med i alle våre prosesser og beslutninger. Ikke minst tar vi imot alle innspill til forbedringer med åpne armer.


Nå fortsetter arbeidet med å kontinuerlig forbedre våre arbeidsprosesser og jakte forbedringer. For å kunne nå våre ambisjoner og målsettinger er våre ansatte vår viktigste ressurs. Vi er stolte over å ha dyktige ansatte på laget som alltid har sikkerhet og kvalitet i fokus og sikrer at vi lever opp til krav fra våre kunder, leverandører og ikke minst oss selv.