Fra et kontor i Kalfarveien setter de fart på kraftbransjen

Fra et kontor i Kalfarveien setter de fart på kraftbransjen

20.05.2022

Teknologiselskapet Metzum revolusjonerer kraft- og energibransjen med sin fremtidsrettede avregnings- og faktureringsløsning. Resultatet er nye ansatte, flere kunder og solid omsetning.

Fra venstre: Johnny Haugsbakk, Linda Gåsvær Hansen og Anders Engeset.


– Det er fort å glemme hvor fint det er her når man ser det hver eneste dag, melder CFO i Metzum, Anders Engeset fra et av møterommene i de moderne kontorlokalene i Kalfarveien i Bergen.

Tidligere holdt det et galleri til i det stilige betongbygget, derav den stilige kunsten på veggene.

– Det er sikkert noe vi burde satt enda mer pris på, innrømmer Engeset.

Men det er andre ting enn vakker veggpryd som krever oppmerksomhet om dagen. Reisen har gått fort. Metzum har vokst i antall ansatte, leverer gode tall og signerer nye kunder rett som det er. Nå er de klare for å bli enda flere.

– Dette er vi ganske stolte av å ha fått til med tanke på pandemien som har herjet i de årene vi har vært her, sier Engeset.


Skulle investere i teknologi, endte opp med nytt selskap


Fra venstre: Jørgen Ryland, Thomas Watnedal og Rune Skjelvik


Med et strømmarked i stadig endring, var det på tide å tenke i nye baner. Fokuset måtte flyttes over på sluttkunden. Det fagmiljøet i Metzum beskriver som “verdens feteste faktureringsmaskin” viste seg å være det som måtte til for å virkelig skille seg ut i bransjen. Ideen om å utvikle og forenkle IT-systemer i kraft- og energibransjen hadde allerede ligget på bordet i flere styrerom. 

Men det var ikke før daglig leder i Metzum, Johnny Haugsbakk, som den gang jobbet i investeringsselskapet Rieber & Søn, var på et møte hos en av Norges største strømleverandører Fjordkraft, at ballen virkelig begynte å rulle. Rieber & Søn ønsket å se på mulighetene for å investere i ny teknologi, og i den anledning var også Odd Narve Vassbakk, med-gründer i IT-selskapet Miles, til stede på møtet. I dag jobber han for Metzum.


Fra venstre: Jesper Uhlin og Odd Narve Vassbakk


– På møtet brainstormet vi om hvor bransjen var på vei, og fant fort ut at her kunne vi gjøre noe sammen. Så i stedet for at Rieber & Søn skulle bruke store summer på å investere, tok vi heller ut en komponent fra Fjordkraft og fylte på med verdikjeden vi ønsket å levere.

På årets første dag i 2020 ble Metzum stiftet og kort tid etter etableringen ble det gjort et strategisk kjøp av et miljø i Stockholm. I ryggen hadde de Rieber & Søn, Fjordkraft og strategien som har vært klinkende klar hele veien:

– Vi skal bli en nordisk ledende leverandør innen 2025, sier daglig leder og CFO nærmest i kor.

– Og det vi vet er at alle selskaper trenger et regnskapssystem, fastslår Haugsbakk.


Håndterer kun avvik

Men enkelte bransjer har så komplekse produkter og store volum, at de ikke bare trenger et regnskapssystem, men en bransjerettet spesialløsning som håndterer avregning og fakturering. Det er denne løsningen Metzum har utviklet og nå leverer til sine kunder.

– Vi sikrer at du får betaling for de ulike energikildene, og at du får sendt ut faktura enten det gjelder fjernvarme eller strøm per kilowattime, bedyrer Engeset og utdyper:

– Du kunne jo fakturert fra regnskapssystemet, men hele poenget er at det er snakk om store volum og en bransje som krever kommunikasjon opp mot ulike datakilder. Helst skal alt bygge på en form for automatikk. Og denne kommunikasjonen er du påtvunget hvis du er en kraftaktør.

Det er her Metzum kommer inn.

– Vi har en stor grad av automatisering. Alt går gjennom systemet og vi trenger kun å håndtere avvik. I dag er det store databaser, dyre driftsløsninger og du kjører batcher med store volum på slutten av måneden. Det blir fort dyrt, forklarer Haugsbakk.

Metzum har på sin side valgt en skybasert løsning fra Microsoft. Den benytter ulike teknologier ut i fra hvilke oppgaver som skal løses.


Johnny Haugsbakk


– Med denne løsningen effektiviserer vi kunder og kutter ned på manuelle prosesser. Man sparer mye manpower på det, slår Haugsbakk fast.

Inspirert av store teknologibedrifter, har det vært viktig å tilby produkter som lett kan plugges inn i andre plattformer.

– Som for eksempel Uber, der andre kan tilgjengeliggjøre sine tjenester inne i plattformen. Da får man leverandører som er eksperter på sine felt, i stedet for at en aktør skal tilby alt. Derfor har vi spesifisert nøyaktig hva vi skal være gode på. Det er rett og slett en del av strategien vår.


Klare for å bli flere

Strategien som ble lagt for to år siden har de ikke trengt å vike fra.

– Vi er akkurat der vi sa vi skulle være og kan se tilbake og si at vi traff ganske godt, minnes Engeset.

Med tillit i markedet, positive tall og nye signeringer er det ikke tvil om at laget er moden for vekst - også i antall ansatte.

– Vi er klare for å ta imot nye, dyktige folk som ønsker å bli med på denne reisen. Her er det kort vei fra idé til beslutninger, og samtlige hos oss spiller en sentral rolle i selskapet, forteller Engeset.

For å bli en del av det nøye sammensatte laget med utviklere, fagkonsulenter, selgere, økonomer og forretningsutviklere, er det viktig at man er innstilt på samme frekvens som medarbeiderne i Metzum. Det vil si en fininnstilling på skaperglede, motivasjon, samarbeid og problemløsning.

– Til syvende og sist skal du ha det gøy. Hvis det ikke er det, blir det fort tungt. Men så lenge man klarer å løfte seg ut av ting, trekke de store linjene eller ser på ting med humor, så er man kommet langt.


Viktig med tilstedeværelse på Vestlandet


Fra venstre: Lisbeth Hjertholm, Kristian Andersen og Rune Skjelvik


Vi har nylig fått nye kunder med på reisen. Og ifølge Engeset skal man ikke se bort ifra at det kommer kunder fra andre bransjer og land også.

– Cluet er at dette er en komponent som alle må ha. Så hvis vi blir best på dette snevre feltet, som er ganske generisk uansett hvilket land du er i, så vil prosessen alltid være lik. Derfor er det en veldig grei programvare å ta ut av Norge.

Hele veien har det vært et poeng å bygge seg ut fra Vestlandet.

– Her har vi et energimiljø hvor selskap som oss kan eksportere ut kunnskapen sin nasjonalt og internasjonalt. Det føles veldig riktig å være her, stadfester Haugsbakk.


Satser grønt

Metzum kan skilte med en nyvunnen ISO-sertifisering både for kvalitet og informasjonssikkerhet. Og på bakgrunn av sin egen bærekraftige profil har det også vært viktig å bidra til at kundene henger med i de grønne svingene.

– Med produktet vårt legger vi til rette for at kundene kun driver med det de er best på og kan akselerere sin grønne satsning. Men også ved å automatisere prosesser, der det tidligere var mennesker som måtte håndtert det, frigjøres ressurser og kapital til kundens grønne reise. Så når vi utvikler oss videre er det alltid med sluttkunden i tankene.