De ønsket seg en teknologidrevet partner, da falt valget raskt på Metzum

De ønsket seg en teknologidrevet partner, da falt valget raskt på Metzum

27.05.2022

Da strømselskapet Motkraft begynte å bli mette av systemer som krevde store mengder manuelt arbeid og oppfølging, kom Metzum til unnsetning og fikk dem over på en ny løsning. Migreringsprosessen som vanligvis tar fire til seks måneder, tok i dette tilfellet bare én. – Unikt, sier COO i Motkraft, Mathis Tolnæs.


– Denne gjengen skrur ikke av PC-en klokken tre på en fredag og går hjem, sier Mathis Tolnæs, som er COO i Motkraft, Norges største non-profit strømselskap.

Han snakker om den engasjerte gjengen i Metzum. Nylig har de bistått Mathis og Motkraft med nytt faktureringssystem.

– Systemet vi hadde før var ikke like sofistikert. Vi hadde for eksempel ikke tilgang til Elhub, og leverandørene var nok ikke så teknologiske som de hadde solgt seg inn som, innrømmer Tolnæs.


Imponerte med kompetansen

 Veien var derfor kort til Metzum. Motkraft-gjengen, med hovedkontor Trondheim, hadde hørt gode ting om bedriften i Bergen med samme interessen for teknologi og sluttkunden som de selv hadde.

– Rett og slett en god match! Etter første prat gikk alt veldig fort, og bare noen uker etter var vi på kick- off i Bergen og fikk innføring i systemene og plattformen til Metzum. Det var helt avgjørende at de var så teknologidrevet som de er, og man merket raskt at kjemien stemte.

– Hva er deres inntrykk av Metzum som bedrift?

– Det er en gjennomgående profesjonalitet hos de som jobber der. Alle har stålkontroll på det de driver med, og en enorm innsikt i egne produkter. Vi opplever også at de har stor forståelse for oss som kunde, og satt seg fort inn i caset vårt og hvilke problemstillinger vi hadde. Disse imøtekom de med kreative løsninger og en stor stå-på vilje for at vi skulle få en positiv migrering.

Tolnæs trekker spesielt frem Paal Brakstad, som ledet prosjektet.

– Han har vært helt sentral i den suksessen som migreringen har vært, og har hatt en vanvittig kontroll på situasjonen. I tillegg har han en domenekunnskap jeg aldri har sett maken til. Hatten av for han, altså, skryter Tolnæs.


Paal Brakstad (i hvit skjorte) har ledet prosjektet med Motkraft.


Har fått ny innsikt i problemløsning

Med utfordringene de hadde med sin tidligere faktureringsløsning, var de tydelige på at de ønsket å komme inn i et nytt system så fort som overhodet mulig. Litt over en måned etter prosjektstart var samtlige kunder overført til det nye faktureringssystemet og den første faktureringen kjørt ut.

– De har satt seg ned på fredagskvelder og hjulpet et selskap i vekst, og de har virkelig tøyd strikken for at vi skal få en god opplevelse. De er rett og slett en vanvittig hyggelig gjeng, og jeg opplever faktisk at vi har fått oss noen nye venner i Bergen.

For der de tidligere hadde en løsning som har krevd mye oppfølging av ting som tilbakebetaling av innbetalte beløp, eller avregninger som ikke ble helt som tenkt, har de nå stålkontroll på faktureringen og frigjort mye manpower og administrative oppgaver. Resultatet er at det nå er vesentlig mindre arbeid å følge opp.

– Vi har fått en helt ny innsikt i hvordan man kan benytte løsninger som er mer effektive enn de vi har brukt før, sier Tolnæs.


“Young professionals” utfordrer bransjen

 Motkraft, som ble startet av NTNU-studenter i Trondheim, er bare en seks måneder gammel bedrift. De startet opp som en protest mot en traust og gammeldags bransje, med tungrodde systemer og stort fokus på skjulte kostnader. Gjennomsnittsalderen på kontoret er 23 år, og i tillegg har de bransjens raskest voksende kundemasse. Dette er en gjeng såkalte “young professionals”, som er sultne på å ligge langt fremme teknologisk, og være fleksible og kreative i måten de anvender teknologien.

– Jeg tror det at fordi både vi og bedriften er såpass ung, gjør at vi er kreative, fleksible og omstiller oss raskere. Derfor blir vi jo veldig happy når vi møter selskaper som er likedan.

Paal Brakstad er også godt fornøyd med samarbeidet.

– Det har vært et godt samarbeid fra dag én. De er en fantastisk fin gjeng, med et enormt tempo, hvor det alltid er kort vei fra idé til handling. Det er nok en av grunnene til at de har lyktes så godt i denne bransjen, og vært en avgjørende faktor for prosjektet.


Mathis Tolnæs i Motkraft har latt seg imponere av domenekunnskapen til Metzum.


Samarbeid og kompetansedeling er suksessfaktorer

Jannicke Thorstenson er Head of Operations i Metzum og har fulgt prosessen tett. Hun mener at bransjen trenger en utfordrer som Motkraft.

– De stuper i det med hud og hår, og en fordel med å være ny i bransjen, er at de utfordrer innarbeidede prosesser og arbeidsmetodikk. I tillegg tør de å være uredd og tenke nytt. For oss blir det en fordel fordi de utfordrer oss til å tenke smidig og effektivt, forteller hun og legger til:

– En lærdom vi tar med oss fra dette prosjektet, er at prosjekter kan gjennomføres raskere og mer effektivt ved å tørre å gjøre harde prioriteringer under implementasjonen. Faktura må ut, og den må være korrekt, men sammen klarte vi å identifisere oppgaver som kunne forenkles eller gjøres på et senere tidspunkt, uten at det påvirket sluttkundene eller det overordnede resultatet.

Nå har begge parter tro på at kommunikasjonsutveksling og kompetansedeling er nøkkelen til et fruktbart samarbeid fremover.

– Vi ønsker at det blir en felles informasjonsutveksling, der vi kan gi tilbakemeldinger til Metzum, og de kan gjøre det samme til oss. Vi ønsker å utvide produktporteføljen vår og er overbevist om at Metzum kan være en sentral partner på det, slår Tolnæs fast.