Baerekraft

Hållbarhet

Vi tänker och agerar hållbart i allt vi gör. För vi bryr oss om att inte använda den enda planeten vi har.

Att skapa världens grönaste faktureringsmaskin görs inte på en dag. Att arbeta med hållbarhet är en kontinuerlig process och är något vi arbetar mot varje dag. För vi ska bidra till en utveckling som möter dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att få sina behov tillgodosedda.

För att arbeta holistiskt och strukturerat med hållbarhet har vi valt att arbeta efter FN:s hållbarhetsmål som anger vad världen ska lyckas med i arbetet för att skapa ett bättre samhälle. Vi stödjer alla 17 hållbarhetsmålen, men vi lägger särskild vikt vid fyra av dem.


7. Ren energi för alla

Våra kunder har generellt ett mål – att förse världen med ren energi. Det gör oss till en del av en värdekedja som utvecklar världen i rätt riktning. För att våra kunder ska nå sina mål måste de ha rätt verktygslåda som gör det enkelt att utveckla nya och bättre sätt att göra saker på – och testa det på marknaden direkt.


9. Innovation och infrastruktur

Vi arbetar med utveckling av vår egen produkt, som i sin kärna är automatisering och digitalisering. Detta kommer i sig att säkerställa en bättre och effektivare resursanvändning i de branscher där vi är verksamma.


4. Bra utbildning

Efter olja ska vi leva av kunskap. Metzum bidrar till omvandlingen av Norge till ett kunskapssamhälle genom att utveckla och utbilda våra anställda under hela arbetslivet. Hos oss räcker inte kunskapen vi har idag.


13. Stoppa klimatförändringarna

Vi har en engagerad grupp medarbetare som står tillsammans för att arbeta aktivt för att minska de negativa miljökonsekvenser som verksamheten uppstår. Det innebär mindre resor, bra avfallshantering, bra kontroll på energianvändningen och många andra små bäckar som tillsammans gör skillnad.


  • Stjärntorget 2, 169 79 Solna
    Postadress: Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna
  • Tlf.: +46 70 449 54 56
  • Org. nr.: 918 908 080