Om oss

Vår historia


Metzum är ett teknikbolag med rötter i Västnorge. Bolaget grundades i januari 2020 och har redan lyckats bli över 20 anställda fördelat på huvudkontoret i Bergen, och avdelningskontor i Dale och Stockholm.

Teamet, med Johnny Haugsbakk som ledare, är noggrant sammansatt och består av utvecklare, konsulter, säljare, ekonomer och affärsutvecklare. Teamet är allsidigt och kompetent, med djup teknisk kompetens och fokus på bra användarupplevelser, samt marknads- och domänkunskap inom kraft- och energibranschen.

Hur Metzum kom till, är sin unga ålder till trots, en lång historia. Den korta versionen är som följer; Fjordkraft hade lagt många år på att utveckla en modern plattform för att effektivt kunna avräkna och fakturera stora kundvolymer. Investmentbolaget Rieber & Søn, tillsammans med Johnny Haugsbakk såg ett kommande paradigmskifte i kraft- och energibranschen och önskade skapa en ny teknikleverantör för marknaden. Lite av en slump möttes de två aktörerna och upptäckte att deras utgångspunkt kunde vara en grogrund för ett partnerskap. Rieber & Søn och Haugsbakks erfarenheter av bygga teknikbolag, tillsammans med Fjordkraft och delar av deras digitala plattform, resulterade därmed i tekniksatsningen Metzum. En oberoende teknikleverantör av det modulära systemet Moment.

Moment är en programvara som effektivt och med stor grad av automatisering, avräknar och fakturerar stora transaktionsvolymer för aktörer inom kraft- och energibranschen i hela Norden.


Här kan du läsa mer om Moment.

  • Sveavägen 52, 111 34 Stockholm
  • Tlf.: +46 70 449 54 56
  • Org. nr.: 918 908 080