Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Metzum AS sörjer för att du ska lita på oss och hur vi behandlar din personliga information. I denna sekretesspolicy förklarar vi därför varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

Användning av personuppgifter måste följa personuppgiftslagen. Vi, som personuppgiftsansvarig, kommer att se till att vi använder personlig information om dig i enlighet med lagens regler.

Kort om Metzum

Metzum är ett teknikföretag med huvudkontor i Västra Norges huvudstad, Bergen. Med molnbaserade lösningar för energi- och kraftindustrin erbjuder vi våra kunder lösningar för hantering av stora mängder kunddata. På ett säkert och effektivt sätt säkerställer våra lösningar effektiv avräkning och fakturering. Det är den högsta chefen som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter om kandidater som söker jobb 

När du använder kontaktformuläret för att registrera ditt intresse som arbetssökande samlar vi in följande personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer och CV. Syftet med detta är att skapa kontakt med dig som arbetssökande.

Denna information lagras i våra datasystem för rekrytering och hanteras av HR-chefen på Metzum. Informationen raderas om kandidaten inte längre är relevant för anställning. Beroende på vilket samtycke som erhållits kommer alla personuppgifter att raderas omedelbart eller lagras.

Personliga uppgifter om besökande på vår webbplats

När du besöker vår webbplats lagras din IP-adress i samband med vår användning av webb- och trafikanalysverktyg för webbplatsen.

Syftet med detta är att använda webbanalys för att presentera den mest relevanta informationen för besökarna på webbplatsen.

Utlämnas information till tredje part?

Personlig information lämnas inte ut till tredje part.

Rättigheter 

Som användare av vår webbplats har du rätt att kräva åtkomst till den personliga information vi behandlar om dig och hur den behandlas. Du kan också kräva korrigering, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att kunna uppdatera sekretesspolicyn då och då. Du kommer att meddelas om betydande förändringar. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på webbplatsen.

Kontaktinformation

Om du önskar komma i kontakt med oss, kan du skicka epost till post@metzum.no.

  • Stjärntorget 2, 169 79 Solna
    Postadress: Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna
  • Tlf.: +46 70 449 54 56
  • Org. nr.: 918 908 080