En faktureringsløsning tilpasset kundenes behov - også når de endres

En faktureringsløsning tilpasset kundenes behov - også når de endres

20.10.2022

Hva gjør faktureringsmaskinen Moment unik? CTO i Metzum, Thomas Watnedal, tar oss gjennom de største forskjellene fra tradisjonelle løsninger. 

Fra venstre: Jørgen Ryland, Thomas Watnedal og Rune Skjelvik.

– Vi kan raskt utvikle systemet. Vi kan bruke ny teknologi og skalere opp og ned etterhvert som lasten på systemet varierer, sier Thomas Watnedal. Han er CTO og senior developer i Metzum.

Strøm er utfordrende å fakturere. Vi har flere energikilder, og ulike produkter. Kundene har mulighet til å kjøpe spotpris, fastpris eller en kombinasjon. Metzums produkt Moment henter inn forbruk og kobler det med kunder og produkter. Det automatiserer faktureringen og gjør det lettvint for leverandørene. 


Softwaren er nettbasert - og kundene trenger ikke drifte selv

Moment er en skybasert løsning som kjøres i Microsoft Azure. 

– Det vi leverer er en SaaS-plattform, som står for Software as a Service. Det betyr at software er nettbasert, kjører i skyen og at kundene har tilgang gjennom nettleser og API.

Kundene unngår tekniske utfordringer ved lokale installasjoner, og slipper å ha en IT-avdeling for å drifte systemet. De slipper også å forutse behovet de har for de neste årene og betaler bare for det de trenger. De unngår også dyre investeringer i maskinvare.

– Vi kan dra opp nye maskiner eller andre ressurser på minutter - istedenfor timer, uker og måneder. Det kaller vi for elastisk infrastruktur. Du unngår å ha mye tilgjengelig ubrukt kraft, som er en unødvendig løpende utgift.

Det kan være store kostnader knyttet til det å bytte plattform. Da er det to ting som har noe å si: Hvor du flytter fra og hvor du flytter til. 

– Ofte er utfordringen å få ut data fra de gamle systemene, mens å få det inn i vårt system bruker vi mindre tid på, understreker han. Metzum tenker også litt annerledes enn de fleste leverandører når det gjelder historiske data. For å få til en rask og effektiv konvertering kan Metzum konvertere med eller uten historiske data og tilbyr en historikkmodul for håndtering av korreksjoner.


Stor innovasjonstakt - uten nedetid for kundene

I Metzum brukes en form for metodikk som kalles for DevOps, som er satt sammen av development og operations. Før ble utviklingen gjort av andre enn de som tok det videre og installerte det hos kundene. 

– Hos oss deltar utvikleren i hele livssyklusen. Det gjør at feedback-syklusen blir kortere, og man kan gjøre korrigeringer raskt. Tidligere måtte man rulle tilbake og gjøre endringer dersom det var noe som ikke fungerte som det skulle. Nå finner vi ut hva som er feil og så ruller vi ut en fiks. For når du ruller tilbake tar du ikke bare bort feilene, men også alle nye funksjoner.

Måten Moment er designet på gjør at kundene ikke får nedetid. 

– Vi jobber ikke med nye funksjoner i et år før vi gir de kundene. Vi ruller ting ut hver dag, og kundene vil oppleve stor innovasjonstakt, sier Thomas og legger til:

– Jeg synes det er kjempespennende. Det å utvikle i skyen har vært en øyeåpner for hvor mye vi kan få til i dag i forhold til for ti år siden, og implisitt hvor store muligheter du går glipp av hvis du ikke benytter deg av den nye teknologien. Da blir du kjørt fra veldig fort.